Monday, 5 November 2012

Kajian Tindakan Tahun 2012


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENENTUKAN PERUBAHAN
BENTUK FASA-FASA BULAN MENGGUNAKAN
“ RODA CELIK MINDA “ KEPADA 10 ORANG MURID
TAHUN 6 CEMERLANG.

Oleh;


Zarisham b Zakaria
Sekolah Kebangsaan Gemang
17700 Ayer Lanas,
Kelantan.

ABSTRAK

Kajian dijalankan di atas kesedaran dan pemerhatian bahawa “Fasa-fasa bulan” menjadi masalah bagi kebanyakan pelajar. Fikiran jadi buntu memikirkan cara terbaik bagi memastikan kemahiran ini mampu dikuasai oleh murid 100%. Kebanyakan pelajar cuba memahami tetapi hakikatnya mereka  hanya sekadar menghafal fenomena terbabit. Sudah berbelas tahun mengajar, masalahnya tetap sama. Hasil analisa soalan tahun-tahun lepas, topik fasa-fasa bulan sentiasa ditanya sama ada di bahagian A atau bahagian B.Tinjauan awal membuktikan pelajar tidak memahami perubahan fasa-fasa bulan dan cuba meneka bentuk yang terhasil mengikut tarikh yang tertentu. Data dapatan yang digunapakai meliputi soal selidik, temubual, pemerhatian dan ujian. Oleh itu saya memperkenalkan satu kaedah yang berbentuk permainan “ Roda Celik Minda” “. Seramai 10 orang pelajar dipilih dengan bantuan seorang guru. Aktiviti ini dijalankan selama 30 minit dan dilaksanakan sekali seminggu selepas waktu pembelajaran formal. Dengan bimbingan guru, pelajar akan mempu memahami fenomena yang terbabit. Ia akan diulang sehingga kefahaman pelajar betul-betul mantap. Alternatif yang disarankan oleh kementerian melalui kaedah main peranan agak kabur dan menyukarkan pelajar untuk memahami fenomena sebenar. Ia merupakan pendekatan yang dapat membantu pelajar untuk berada dalam situasi sebenar semasa kejadian.

1. REFLEKSI AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU

“ Ingat ne…..lepas ne jadi gini. Bila kat sini bentuknya berubah menjadi seperti ini pula” Kata ku kepada pelajar. Masing-masing terpinga-pinga, kerdipan mata menjelaskan bahawa pelajar sebenarnya tak faham. Hakikatnya aku sendiri menyedari keadan tersebut telah wujud berbelas tahun. Pelajar pula asyik merungut……” payahlah cikgu”…….”tak fahamlah”, kita pula asyik dengan “ chalk and talk”. Pelajar terus buntu. Aku terus hanyut dengan cara lamaku, pelajar pula disuap melalui hafalan sedangkan konsep sebenar tidak difahami.

     Tidak boleh menyalahkan pelajar kerana Topik Alam Semestar ini amat sukar dijelaskan melalui secara nyata dan ia hanya melalui gambaran mental sehaja. Ia abstrak dan pengetahuan sedia ada pelajar pun kurang. Jadi ia menjadi tugas kita untuk keluar dari amalan-amalan lama yang tak sesuai untuk digunapakai buat masa sekarang. Saya memula kajian dengan membuat analisis item soalan UPSR sebenar. Juga melalui sumbangsaran dengan rakan-rakan guru lain yang turut juga mengalami masalah yang sama.

   Isu utama ialah bagaimana untuk menentukan bahawa pelajar memahami perubahan fasa-fasa bulan mengikut perubahan masa dan waktu. Oleh itu pemikiran pelajar perlu dibentuk melalui satu kaedah yang dapat membantu menjelaskan fenomena sebenar. Jelasnya ibu bapa tidak akan mampu untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Buku rujukan yang dibaca tidak 100%  dapat membina idea dan kefahaman sebenar. Ini terbukti bila sesi soal jawab semasa pengajaran, pelajar hanya mampu berdiam diri sahaja. Adakah ia tiada jalan penyelesaiannya?


2. FOKUS KAJIAN
Kemahiran menentukan perubahan bentuk fasa-fasa bulan adalah aspek terpenting bagi membantu pelajar menjawab  soalan dengan tepat. Oleh kerana itu, saya harus mengambil langkah yang tepat bagi membantu pelajar mengatasi masalah ini. Saya telah dapat mengenal pasti punca utama mereka tidak dapat menentukan bentuk bulan berdasarkan perubahan tarikh dalam masa sebulan peredaran bulan mengelilingi bumi.  Maka saya akan menggunakan teknik baru yang akan membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Teknik  ini dikenali sebagai “ Roda Celik Minda ” dapat membantu seramai 10 orang pelajar untuk memahami perubahan bentuk fasa-fasa bulan yang sebenarnya. Selain itu, aktiviti memberi mereka ujian dan meminta mereka menjawab soal selidik akan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Saya berharap hasil analisis data akan dapat membantu saya mengenal pasti sama ada intervensi yang saya laksanakan dapat meningkatkan kemahiran murid.


3. OBEJKTIF KAJIAN

Berikut ialah objektif umum dan objektif khusus bagi kajian ini:

3.1       Objektif Umum
Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran 10 orang murid Tahun 6 Cemerlang menentukan perubahan bentuk fasa-fasa bulan dengan menggunakan Teknik “ Roda Celik Minda”. Diharapkan dengan teknik yang diperkenalkan, murid-murid tersebut  dapat menguasai kemahiran tersebut. Seterusnya diharapkan mereka akan dapat mencapai pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti.3.2       Objektif Khusus
Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut:
i.                    Untuk memastikan 100% murid Tahun 6 Cemerlang mengenalpasti bentuk fasa-fasa bulan yang sebenarnya.
ii.                  Untuk memastikan 100%  murid Tahun 6 Cemerlang lulus ujian yang dijalankan menggunakan Teknik “ Roda Celik Minda ”.


4. KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid Tahun 6 Cemerlang SK. Gemang yang menghadapi masalah menentukan perubahan fasa-fasa bulan. Daripada pemerhatian, mereka adalah kumpulan murid yang paling memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemahiran tersebut. Saya mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ke atas murid-murid ini untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi dalam membantu murid-murid yang tidak dapat mengikuti P&P melalui kaedah tradisional yang dijalankan selama ini. 

5. PERANCANGAN KAJIAN
    5.1 Tinjauan Masalah
          
Bulan
Minggu
Aktiviti
Catatan
Februari
1Dan2
1. Menyediakan kaedah soalan tertutup yang
    memerlukan pelajar menjawab Ya / Tidak

Seperti Lampiran 1
2. Membina skema Temubual Separa
    Berstruktur dan Tidak Berstruktur.

Seperti Lampiran 2
Kad Gambar
3. Membina dan melaksanakan Ujian Pra.


Seperti Lampiran 3
3
Dan4
1. Menggumpul hasil dapatan untuk dianalisa.

Seperti Lampiran 4
2. Menganalisis data yang diperolehi
    menggunakan pelbagai pendekatan.

3. Membuat laporan dan rumusan dapatan .

4. Analisis Dokumen
ᵜ Buku Laporan Praktikal Amali
ᵜ Ujian Bulanan
ᵜ Rekod Pencapaian


Mac
1

2

3
Pelaksanaan Program Intervensi

Aktiviti 1
Murid-murid diperkenalkan dengan konsep perubahan fasa-fasa bulan melalui teknik permainan “ Sentuhan Minda  “. Memahami konsep fasa-fasa bulan.

Aktiviti 2
Murid-murid pula perlu membina dan mengelas urutan kejadian sebenar perubahan fasa-fasa bulan melalui  “ kad  aura fasa-fasa bulan”. Ia diulang sehingga murid-murid boleh mengingat urutan tersebut sebagaimana Teori Kemmis dan Mc Taggart.

Aktiviti 3
Murid-murid melakukan main peranan melalui
“ Roda Celik Minda” dalam situasi dan keadaan sebenar kejadian fasa-fasa bulan. Pemerhatian dijalankan dan setiap perubahan murid direkodkan.


4
Menjalankan Ujian Pos dan soal selidikApril
1
dan
2
Menganalisis data
Menyediakan refleksi selepas kajian
Menyedia kertas laporan
LAMPIRAN 1

Nama Pelajar :

Soalan Tertutup

Sila nyatakan persetujuan anda berdasarkan kepada pernyataan di bawah:
Tandakan ( / ) pada kotak yang disediakan.

Bil
Pernyataan
Ya
Tidak
1)                   
Saya boleh jelaskan apa itu Takwim Qamari2)                   
Bulan merupakan sebuah planet3)                   
Fungsi bulan ialah beredar mengelilingi bumi dan matahari4)                   
Saya tahu arah peredaran bulan ialah mengikut arah putaran jam.5)                   
Bulan berbentuk bulat6)                   
Saya boleh menceritakan ciri-ciri bulan7)                   
Saya tahu bulan merupakan satelit semulajadi bumi8)                   
Fasa Bulan purnama berlaku pada awal bulan.9)                   
Fasa bulan separa berlaku pada hari yang ke 15 pada setiap bulan.10)               
Bulan mengeluarkan cahaya sendiri11)               
Saya sering memerhati bentuk bulan di langit dan dalam masa yang sama mengetahui tarikh berdasarkan pemerhatian itu.12)               
Terdapat kawah dan gunung ganang di permukaan bulan.LAMPIRAN 4
1. Analisis Data Soalan Tertutup
Bil
Nama Pelajar
Peratus Keupayaan Pengetahuan
1)          
Nor Siti Aisyah bt Anuar
32%
2)          
Nur Mahirah Senusi
58%
3)          
Nik Danial Haikal b Nik Sin
32%
4)          
Mohd Danial Haikal b Yasok
25%
5)          
Hafizzudin b Mohd Zaki
37%
6)          
Nur Amira Shafiqa bt Ramzi
58%
7)          
Nur Sarah Athirah bt Md. Fauzi
58%
8)          
Nurul Aqasa bt Amaran
50%
9)          
Nur Atiah Shafiqah bt Saidi
32%
10)      
Muhd Atiq Arysad b Makhter
32%

Peratus Keupayan Pengetahuan
Kekerapan
0% - 10%
0
11% - 20%
0
21% - 30%
1
31% - 40%
5
41% - 50%
1
51% - 60%
3
61% - 70%
0LAMPIRAN 2

Sesi temubual secara Separa Berstruktur dan Tidak berstruktur.

1. Apa itu fasa-fasa bulan?
2. Saya boleh membuat perbandingan saiz bulan dengan bumi.
3. Saya hanya faham sedikit-sedikit mengenai fasa-fasa bulan.
4. Saya sentiasa mempunyai masalah apabila menjawab soalan yang berkaitan dengan fasa-fasa
    bulan.
5. Boleh tak pelajar menyusun kedudukan fasa-fasa bulan mengikut kad gambar yang diberikan?
6. Mengapa fasa-fasa bulan terbentuk?
7. Adakah awak meneka atau betul-betul memahami fasa-fasa bulan semasa menjawab soalan
    objektif?
8. Nyatakan cirri-ciri bulan?
9. Apakah persamaan di antara bumi dan bulan?
10. Topik fasa-fasa bulan sukar difahami, betul atau tidak?
11. Bila saya baca buku rujukan, ia dapat membantu kefahaman saya mengenai topik ini.
12. Suhu di bulan adalah serupa sebagaimana di bumi?

2. Analisis Sesi Temubual Separa dan Tidak Berstruktur
Bil
Nama Pelajar
Peratus Keupayaan Pengetahuan
1)
Nor Siti Aisyah bt Anuar
42%
2)
Nur Mahirah Senusi
50%
3)
Nik Danial Haikal b Nik Sin
16%
4)
Mohd Danial Haikal b Yasok
42%
5)
Hafizzudin b Mohd Zaki
32%
6)
Nur Amira Shafiqa bt Ramzi
16%
7)
Nur Sarah Athirah bt Md. Fauzi
42%
8)
Nurul Aqasa bt Amaran
16%
9)
Nur Atiah Shafiqah bt Saidi
08%
10)
Muhd Atiq Arysad b Makhter
08%


Peratus Keupayan Pengetahuan
Kekerapan
0% - 10%
2
11% - 20%
3
21% - 30%
0
31% - 40%
1
41% - 50%
4
51% - 60%
0
61% - 70%
0

No comments:

Post a Comment