Monday, 5 November 2012

Plan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP


Gelombang Pertama mulai 2013 hingga 2015
 • Peningkatan dalam kemahiran guru
 • Kualiti pengajaran
 • Keupayaan pegawai di peringkat negeri dan daerah
 • Mutu kepimpinan sekolah
 • Gelombang Kedua dari 2016 hingga 2020
 • Berlaku perubahan struktur sistem pendidikan negara yang menyaksikan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar menikmati pakej kerja baharu.
 • Bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran distruktur semula dan kurikulum sekolah rendah dan menengah disemak semula agar sejajar dengan perkembangan sosial dan ekonomi dunia.
 • Gelombang Ketiga mulai 2021 hingga 2025
 • Semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar akan menunjukkan prestasi melebihi standard minimum.
 • Pelan itu menyasarkan hasil pada lima aspek iaitu akses, kualiti, kesaksamaan, perpaduan dan kecekapan.
Pelan turut menyasarkan pembangunan pelajar yang memiliki enam sifat utama untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diwbahasa, beretika dan beragama, serta beridentiti kebangsaan.
Sebelas anjakan yang digariskan kementerian ialah:
1. Menyediakan akses sama rata untuk pendidikan berkualiti dengan standard antarabangsa;
2. Memastikan setiap pelajar fasih dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris;3. Membangunkan rakyat Malaysia yang dipacu nilai murni;
4. Menjadikan perguruan sebagai profesion pilihan;
5. Memastikan pemimpin sekolah berprestasi tinggi di setiap sekolah;
6. Memperkasakan Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyelesaikan isu mengikut keperluan;
7. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan maklumat untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di seluruh Malaysia;
8. Menambah baik keupayaan penyampaian dan kapasiti kementerian;
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta;
10. Memaksimumkan kemenjadian pelajar bagi setiap ringgit yang dibelanja;
11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban umum.
Laporan itu juga menyatakan Kementerian Pelajaran melancarkan semakan menyeluruh sistem pendidikan pada Oktober 2011 bagi membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan baharu tersebut.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

1. Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa

2. Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malasyia dan Bahasa Inggeris

3. Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai

4. Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan

5. Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap Sekolah

6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan

7. Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia

8. Mentransformasi Kebolehupayaan dan Kapasiti Penyampaian Kementerian

9. Bekerjasama dengan IbuBapa, Komuniti dan Sektor Swasta Secara Meluas

10. Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit

11. Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung

Gelombang Pertama mulai 2013 hingga 2015.
* Peningkatan dalam kemahiran guru
* Kualiti pengajaran
* Keupayaan pegawai di peringkat negeri dan daerah
* Mutu kepimpinan sekolah
Gelombang Kedua dari 2016 hingga 2020
* Berlaku perubahan struktur sistem pendidikan negara yang menyaksikan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar menikmati pakej kerja baharu.
* Bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran distruktur semula dan kurikulum sekolah rendah dan menengah disemak semula agar sejajar dengan perkembangan sosial dan ekonomi dunia.
Gelombang Ketiga mulai 2021 hingga 2025
* Semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar akan menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. - UTUSANPelancaran Pelan Awal Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak di KLCC semalam, disifatkan beliau satu pelan yang begitu komprehensif dan menyeluruh.

Sehubungan itu, langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan itu adalah cerminan kepada generasi masa depan Malaysia yang lebih gemilang berasaskan pendidikan berkualiti dan merangkumi semua golongan rakyat.

Rancangan yang dimuktamadkan akan dibentangkan kepada kabinet Disember ini. Pelan ini akan dibuka untuk penelitian awam selama 3 bulan. Maklum balas dari semua pihak amat dialu-alukan oleh pihak Kementerian.

Antara intipati Pelan Awal  Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merangkumi beberapa perkara pokok yang perlu dijadikan realiti jika kita ingin menjadi satu bangsa yang boleh bersaing  selari dengan kemajuan.

BAHASA

- Semua pelajar darjah satu hingga tiga akan menjalani Proses Penyaringan Literasi dan Numerasi (Linus) dua kali setahun dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia (sebelum ini ujian Linus dibuat dalam BM).

- Selepas sekolah pemulihan kelas untuk tahun 4-6 (fasa keluar kelas 'buang' bagi murid yang mempunyai masalah dengan bahasa Inggeris dan BM selepas tahun 6 menjelang 2017).

- Semua guru bahasa Inggeris wajib lulus ujian penempatan Cambridge dalam tempoh dua tahun.

- Laluan dipercepatkan bagi pencatat keputusan cemerlang: 5 tahun (bukannya 6) untuk UPSR dan 4 tahun (bukannya 5) untuk pelajar SPM.

- Ukuran ujian mata pelajaran Matematik dan Sains melalui Program Penilaian Murid Antarabangsa (PISA) dan penilaian antarabangsa pencapaian murid untuk Matematik dan Sains (Timss)

- 11 tahun diwajibkan bersekolah (daripada umur enam tahun). Menjelang 2020, semua pelajar yang meninggalkan sekolah mempunyai SPM ata kelulusan yang setara.

- Semua pelajar keperluan khas dibekalkan alat dalam sekolah khas pada 2025.

- Setiap anak akan mempelajari bahasa bahasa ketika menjelang 2025 (bermula dengan Cina, Tamil dan Arab). Bahasa Sepanyol, Perancis dan Jepun akan ditawarkan kemudian.

NILAI

- Setiap pelajar mesti mengambil bahagian dalam khidmat komuniti.

- Kebanyakan mata pelajaran pengajian Moral dan Islam akan dijalankan serentak, di mana terdapat perkongsian nilai. Pengajian Islam akan memfouskan mengenai nilai Islam dan nilai utama dalam agama lain.

- Pelajar sekolah swasta termasuk dalam Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

PERGURUAN

- Mengetatkan syarat kemasukan untuk latihan perguruan, dengan tujuan untuk mendapatkan hanya 30 peratus graduan yang bakal menjadi guru menjelang 2013.

- Guru akan dinilai oleh pengetua setiap tahun, dengan input daripada rakan-rakan dan ibu bapa.

1 comment:

 1. Guru perlu memperkasakan daripada aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran berasaskan pemikiran tahap tinggi. ( HOTS )

  ReplyDelete